Pescuitul in Ape Naturale

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Pescuitul in ape naturale nu apartine trendurilor de cercetare a transferului tehnologic direct catre ”producatori”. Rezultatele cercetarilor privind pescuitul in ape naturale nu permit transferul tehnologic in sensul clasic. Valoarea acestor cercetari apare indirect in productia companiilor. Modificarile tehnologice bazate pe rezultatele cercetarilor sau recomandarile rapoartelor conexe sunt in acelasi timp beneficiile directe ale acestor investigatii. 

Echipa noastra de cercetare – care se ocupa cu investigate de pescuitul natural – a lucrat in diferite departamente ale institutului pe parcursul ultimilor 10 ani. Pe parcursul primei jumatati a acestei perioade principalul client al proiectelor a fost FVM Fondul pentru Piscicultura. Rezultatele proiectelor au fost utilizate pe calea transferului cunoasterii. Beneficiarii si-au sporit productia si au optimizat calitatea propriei populatii de pesti prin utilizarea rezultatelor proiectelor. 

Ca urmare a reorganizarii FVM Fondul pentru Piscicultura, cercetatorii din grup au vizat crearea de consortii cu alte institutii relevante. In acele cazuri clientii sau beneficiarii au utilizat rezultatele proiectului ca transfer tehnologic. Dupa cum a fost mentionat anterior beneficiul direct a fost atins prin ex. modificari ale tehnologiei in conformitate cu recomandarile proiectelor. 

Evaluarea fondului piscicol raurile Szamos si Tisa in legatura cu poluarea cu cianuri din Romania, pregatirea unui plan de reabilitare ecologica, reasezare si minitorizare

Ca urmare a evaluarii daunelor cauzate de poluarea cu cianura din anul 2000, echipa de cercetare a pregatit un plan de reabilitare a ihtiofaunei raului Tisa. Urmare a acestui lucru echipa a realizat evaluarea fondului piscicol in fiecare an. Rezultatele au fost publicate in rapoarte de cercetare livrate clientului. Aceste rapoarte si rezultate au fost de asemenea furnizate utilizatorilor relevanti din domeniul pescuitului dar au fost puse si la dispozitia publicului larg prin intermediul publicatiilor.

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, sectorul pescaresc precum si experti relevanti, utilizatori ai EU WFT (Directivei Cadru Ape) si Natura 2000.
Utilizatorii din practica sunt: utilizatori directi din sectorul pescaresc au fost luati in considerare pe parcursul dezvoltarii planurilor lor de piscicultura

Evaluarea anumitor specii protejate si vulnerabile de pesti si elaborarea de metode pentru depunere in masa a pontei

Ca urmare a poluarii cu cianuri a fost demarata reproducerea artificiala si incubatia, prin utilizarea de indivizi maturi din specii protejate (ex. Zingel zingel, Gymnocephalus schraetser). Aceste populari au fost facute in zona poluata a raului Tisa. 

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, sectorul pescaresc precum si experti relevanti, consultanti, Natura 2000. 
Utilizatorii din practica sunt: Rezultatele studiului a creat o buna baza pentru utilizatorii din sectorul pescaresc pentru cunoasterea necesarului de repopulari ce trebuiesc realizate pentru conservarea populatiilor de pesti protejate sau periclitate. 

Analiza biologica a populatiei piscicole din sectorul Dunarii 1564-1630 km si a afluentilor sai

In cadrul programului de cercetare noi am realizat un studiu asupra ihtiofaunei, analiza dinamicii populatiilor, capacitatea de crestere a speciilor de pesti cu importanta economica. In legatura cu rezultatele studiului, utilizatorii din sectorul pescaresc pot pregati planul de management piscicol in conformitate cu caracteristicile zonei. Acest sector al Dunarii este habitatul cegai, aceasta fiind una din speciile periclitate. This section of the Danube is the habitat of the sterlet, which is one of the endangered species. Datorita repopularii regulate cu aceasta specie, populatia a fost mentinuta cu succes.

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti, organizatii/experti aplicand Natura 2000. 
Utilizatorii din practica sunt: Rezultatele studiului a creat o buna baza pentru utilizatorii din sectorul pescaresc al Middle-Danube Fish Kft., pentru elaborarea planului de repopulare pentru conservarea populatiilor de pesti cu importanta economica si periclitate. 

Aspecte cantitative ale stocurilor de crap si raspandirea sa in Lacul Balaton 

Dupa evaluarea cu sonarul a stocului de pesti si investigarea dispersiei teritoriale am examinat crapii asiatici planctonofagi (Hypophthalmichthys spp.- in Lacul Balaton) cresterea populationala si indicii de fertilitate. Rezultatele au contribuit puternic la dezvoltarea tehnologiei si echipamentului utilizatorilor din sector pentru a realiza un pescuit mai eficient. 

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti, oameni/organizatii care aplica EU WFD (2000/60/EC).
Utilizatorii din practica sunt: Balatoni Halászati Zrt.

Evaluarea stocului de pesti in partea centrala si de jos al sectorului Dunarii din Ungaria

In cadrul programului de cercetare am realizat evaluarea stocului de pesti, analiza dinamicii populationale precum si capacitatea de crestere a speciilor de pesti cu importanta economica. In legatura cu rezultatele evaluarii, utilizatorii din sectorul pescaresc pot pregati planul de management piscicol in conformitate cu caracteristicile zonei. Acest sector al Dunarii are o functie importanta de pepiniera de reproducere. 

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti, utilizatori ai EU WFD (2000/60/EC) si Natura 2000.
Utilizatorii din practica sunt: Petőfi Halászati Szövetkezet, Mohács.

Calitatea apei, namolului precum si cercetari de crestere a pestilor in lacurile ”Orosháza-Gyopárosi”

Clientul (Consiliul localitatii Orosháza) a insarcinat echipa de cercetare cu rezolvarea problemelor de mediu pe care le au lacurile sale. Pescuitul selectiv si biomanipularea bazata pe pesti pradatori, in urma evaluarii stocului piscicol, a dus la o imbunatatire semnificativa a calitatii apei. Lacul poate fi utilizat din nou in scopuri recreative.
Potentialii utilizatori sunt: experti din sectorul pescaresc 
Utilizatorii din practica sunt: Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

Dezvoltarea viitoare a planului I/a -Vásárhelyi. Fplanificarea utilizarii pentru pescuit acumularilor Cigánd si Tiszaroff 

Clientul (VIZITERV-Consult Kft) a comandat studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea habitatelor acvatice si a locurilor de reproducere pentru a fi infiintate in locul gropii de imprumut.
Potentialii utilizatori sunt: ministere, experti din sectorul pescaresc, consultanti. 
Utilizatorii din practica sunt: VIZITERV Consult Kft.

Strategie pentru cresterea stocului de specii indigene de pesti rapitori concomitent cu reducerea albiturii

Pentru liderul de proiect – SZIE – am realizat evaluarea stocului de albitura si a biologiei pescaresti din zona de apa cercetata. Rezultatele au fost redate pe scurt intr-un capitol separat de carte, care a fost publicat la starsitul proiectului. 

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti.
Utilizatorii din practica sunt: pescarii din zonele relevante

Testarea cu sonarul a eficientei capturii prin tehnologia pescuitului net aplicata in Lacul Balaton. 

In conformitate cu cerintele clientului – Balaton Halászat Zrt – am oferit propunerea de dezvoltarea metodologiei de crestere a eficientei capturii. Propunerea s-a bazat pe rezultatele masuratorilor cu ecosonarul nostru, realizate in timpul pescuitului cu setci si plase in deriva. 

Potentialii utilizatori sunt: experti din sectorul pescaresc, consultanti 
Utilizatorii din practica sunt: Balatoni Halgazdálkodási NonprofitZrt 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor nationale pescaresti cu accentul pus pe restaurarea speciilor indigene cu importanta economica si pe eliminarea speciilor invazive 

In cadrul acestui program de cercetare noi am realizat evaluarea stocului piscicol, a dinamicii populationale si am realizat cresterea capacitatii de cercetare a speciilor cu importanta economica din anumite zone ale Dunarii si Tisei. Pe baza rezultatelor am facut propuneri de ajustari relevante a planurilor de crestere a pestilor, precum si cu privire la modificarile necesare pentru medodele de captura in vederea eliminarii speciilor invazive. 

Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti, utilizatori ai EU WFD (2000/60/EC) si Natura 2000.
Utilizatorii din practica sunt: companii care practica drepturile de pescuit 

Investigatii asupra statusului de mediu, renovarii si posibilitatilor de utilizare a lacurilor Szentes Zsoldos

Pentru client – Consiliul Orasului Szentes – am realizat evaluarea statusului ecologic si a stocului de pesti din lacul caramidariei. Pe baza rezultatelor am dezvoltat planul de reabilitare si utilizare, care a a fost fundamentul refacerii ulterioare a zonei spre crearea unei noi zone de recreere a orasului. 
Potentialii utilizatori sunt: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti.
Utilizatorii din practica sunt: Municipalitatea Szentes

Impacte ale GALLICOOP Turkey Processor Zrt si apele reziduale tratate in unitatea de tratare a apelor uzate 

Finantat de client – GallicoopZrt innovation fund –, a fost examinat in cadrul proiectului impactul apelor reziduale tratate. S-a realizat evaluarea statusului ecologic al apelor receptoare si a fost examinat de asemenea impactul sezonier al apelor receptoare asupra ecosistemului acvatic. Pe baza rezultatelor s-au propus modificari tehnologice, care au contribuit puternic la reducerea eliminarii de nutrienti (poluare) in apele receptoare. In prezent se pregatesc sisteme hidroponice care sunt menite sa creasca eficacitatea tehnologiei de purificare a apei. 

Potentialii utilizatori sunt: companii, Consilii ale oraselor care desfasoara tehnologii similare de tratare a apei.
Utilizatorii din practica: Gallicoop Zrt.

Elaborarea unui prototip de dispozitiv nou de prindere selectiva si testarea prototipului in sistemul acvatic Kis-Balaton

La cererea clientului – Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. – cu cooperarea partenerului nostru polonez am elaborat si pregatit prototipul unui nou dispozitiv de prindere selectiva a pestilor. Testul sezonier s-a realizat in Kis-Balaton. Conform eficientei dispozitivului, bazate pe rezultatele de testare, clientul va decide asupra urmatoarelor cerinte privind dezvoltarea aditionala a prototipului. 

Potentiali utilizatori: ministere, factorii de decizie politica, experti din sectorul pescaresc, consultanti, organizatii/experti care aplica Natura 2000.
Utilizatorii din practica: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend