Languages

GRUPA BADAWCZA ŻYWIENIA RYB

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Główne obszary badawcze

żywienie ryb/opracowanie innowacyjnych receptur pasz,

Badanie jakości mięsa rybnego,

Badanie procesów metabolicznych,

Badanie zapotrzebowania materiału odżywczego ryb,

Badanie wpływów środowiskowych, bezpieczeństwo żywności, ekotoksykologia

 

 

CELE
Ogólnym celem badań jest to, w jaki sposób żywienie ryb wpływa na ich wzrost, na efektywność paszy oraz na jakość wyprodukowanego mięsa ryb.  

Dalszym ważnym zadaniem jest w interesie produkcji bezpiecznego mięsa ryb badanie pozostałości substancji chemicznych występujących w środowisku i niektórych preparatów zastosowanych przy leczeniu ryb.

STOSOWANE  METODY BADAWCZE

Do opracowania technologii chowu ryb w instytucie są dostępne systemy stawowe i zamknięte do hodowli ryb, produkcji pasz doświadczalnych oraz urządzenia potrzebne do wykonania badań laboratoryjnych. 

W laboratorium żywienia i pasz są dostępne wyćwiczone metody do badania zawartości substancji odżywczych pasz i mięsa ryb, chromatograf gazowy do określenia składu kwasów tłuszczowych. Do pomiarów aminokwasów, witamin, karotenoidów oraz zawartości bioamin stosujemy metody cieczowej chromatografii kolumnowej (HPLC). Wśród substancji pogarszających smak mięsa ryb z detekcją GC-MS badamy część substancji powodujących posmak mułu (geosmyna, methyl-isoborneol), ale przyjemność smaku mięsa ryb poza przyrządowymi pomiarami badamy rónież organoleptycznie.

Opracowaliśmy metody do badania kilku grup pozostałości lekarstw z HPLC i GC-MS oraz z ELISA. Pracownicy naszej grupy są przygotowani do adaptacji innych metod oraz opracowania nowych metod wykonalnych w/w przyrządami.

W ten sposób naszymi wynikami możemy wnieść wkład do zaspokojenia wymagań konsumpcyjnych, ukazujących się wobec branży rybackiej, na mięso ryb o lepszej jakości,.

 

 

 

Główne wyniki

 

Analiza profilu  ryzyka bezpieczeństwa żywnościowego mięsa ryb i produktów rybnych  - Csengeri István, Váradi László 
Na jakość mięsa ryb mają wpływ czynniki genetyczne (zależy od gatunku, od rodzaju), środowiskowe (ekologia) oraz technologiczne (środowisko chowu, żywienie).

Studium analizuje ryzyka bezpieczeństwa żywnościowego tkwiącego w czynnikach z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego.  

Csengeri I., 2010. Esecjonalne kwasy tłuszczowe w rybach
Esencjonalne kwasy tłuszczowe typu omega-3 i omega-6 są niezbędnymi składnikami naszej żywności. Jeśli brakują w żywności, pojawiają sią charakterystyczne objawy niedoboru, częściowy brak ma wpływ na wzrost i na liczne procesy metaboliczne.

Wśród esencjonalnych kwasów tluszczowych najważniejszym jest kwas arachidonowy (skrót ang. ARA), kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) oraz ich prekursory i kwas linolowy (LA). W studium zamierzamy podać parę ważnych informacji o występowaniu esencjonalnych kwasów tłuszczowych.

Krótkie streszczenie wyników projektu „Badanie właściwości akumulacyjnej lekarstw i ich pozostałości w ekosystemie rzeki Koros” Autorzy: Gyöngyösiné Papp Zs, Jakabné Sándor Zsuzsanna, 2012.  

W ramach projektu badaliśmy właściwości akumulacyjne niektórych lekarstw w najważniejszych rzekach w strefie granicznej Węgier i Rumunii, na Koros i Berettyo, przede wszystkim w okolicach dużych miast i tam. Projekt ma dużą aktualność, bo w wyniku rosnącego zażywania lekarstw, wynikającego z powodu poprawy poziomu usług medycznych, ich metabolity ciągle przedostają się do środowiska wodnego. Coraz czujniejszymi technologiami coraz częściej wykazują pozostałości lekarstwa w małych stężeniach w ściekach, wodach powierzchniowych, a w niektórych przypadkach w wodzie pitnej również.

Na koncentrację czynników w wodach powierzchniowych ma wpływ wymiar rozczeńczenia i zastosowana oczyszczania ścieków.

Ochrona walorów przyrodniczych zlewiska, utrzymanie stanu środowiska w przypadku krajów górnego i dolnego biegu rzeki należy zaliczyć do zadań o wybitnym znaczeniu. To jest potrzebne nie tylko do zobowiązań wynikających z członkowstwa EU (RDW-2000/60/EK), lecz z powodu ochrony siedliska i różnorodności biologicznej. Początek rzeki Koros leży w górach Rumunii, ale do zlewiska rzeki Cisy dopłyną już na terytorium Węgier. Obszar zlewiska badanych rzek wynosi ponad 27000 km2, którego 47 % znajduje się na terenie Węgier.

Zanieczyszczenie antybiotykem fauny i osadu rzeki Koros i Berettyo jest niskie w stosunku do wartości mierzonych w hodowlach zwierząt. 

Zawartość pozostałości lekarstw w wodzie jest mniejszy, jak w niektórych okręgach gęściej zamieszkałych. Według naszych danych antybiotyki w znacznej ilości przyciepiają się do osadu rzeki i tam w warunkach beztlenowych w mniejszym stopniu rozkładają się, niż w wodzie.

Wyższa koncentracja lekarstwa w odcinkach podmiejskich, w pobliżu ujścia oczyszczalni w naszym przypadku potwierdza, że oczyszczalnie ścieków, stosujące dzisiaj znane technologię nie są w stanie całkowicie rozłożyć tych substancji.

Wysoka zawartość pozostałości lekarstw w zwierzętach bezkręgowych oraz wszystkożernych i drapieżnych  gatunkach ryb często  wskazuje na to, że substancje te są w stanie bioakumulować się w organizmach zwierzęcych, natomiast ich obecność można wykazać tylko za pomocą przyrządów.  Widzimy możliwość na usunięcie takich zanieczyszczeń, ponieważ wymiar akumulacji pozostałości lekarstw, zwłaszcza antybiotyków w stosunku do osadu w próbkach roślin (np. pałka wodna) jest znacznie wyższy.

Warto byłoby celowo badać ich właściwość bioakumulacyjną, ponieważ mogą być przydatne do usuwania zawartości pozostałości lekarstw naturalnym sposobem (np. mokradełko).

 

 

 

Krótki opis rozdziałów książek:

Csengeri I., 2008. 20. Ryba, raki i inne organizmy wodne. In: Hajós Gyöngyi (red.): Chemia żywności. Wydawnictwo Akademia, Budapest, 2008., pp. 364-378

Książka zajmująca się również rybami, w rozdziałach części chemicznej opisuje skład chemiczny substancji odżywczych, dodatków i zanieczyszczeń i ich reakcje chemiczne począwszy od aminokwasów przez lipidy aż do wody. W drugiej części omówi chemiczną charakterystykę, właściwości składników żywności i substancji żywienia od mleka przez tłuszcze do wód mineralnych. Z książki mogą skorzystać ci studenci i wykładowcy, doktoranci i naukowcy uniwersytetów, wyższych szkół, którzy interesują się chemią jakiejkolwiek dziedziny nauki o żywności, chemii żywności lub żywności. Rozdziały książki zapisane przez zaproszonych ekspertów. W wydaniu książki pomógł Dział Nauk Chemicznych Węgierskiej Akademii Naukowej.

Z. G. Papp, 2008.Off-flavour problems in farmed fish. In: Øyvind Lie (Ed.): Improving farmed fish quality and safety. Woodhead Publ., Cambridge, England, pp. 471-489.

 

Bieżące projekty:

EU-FP7, NFÜ-BONUS-HU granty Postępowe inicjatywy badawcze za odżywiania się i akwakultury (ARRAINA) (KBBE.2011.1.2-11 nr umowy: 288925, EU BONUS-12-1-2013-0006)

 

Niedawno zakończone projekty badawcze:

Zrównoważone składniki do pasz rybnych Współpraca węgiersko-południowo-afrykańska (TÉT_10-1-2011-0060)

NTP grant, Opracowanie kompleksowej technologii chowu gatunków ryb na export (Barramundi, korwin czerwony) (BARRA09) (nr. umowy: TECH-09-A3-2009-0235)

HU-SER grant, Współpraca badawcza do opracowania innowacyjnych granulatów w celu wspierania zdrowego odżywiania się (HU-SER IPA)(HUSRB/1002/214/120/CN/SER1)

HU-RO grant „Badanie właściwości akumulacyjnej lekarstw i ich pozostałości w ekosystemie rzeki Koros” (PHARMARIVER)  (HURO-0901-086-2.2.2)

EU FP6 grant Zrównoważony granulat do maksymalizacji walorów zdrowotnych mięsa hodowanych ryb (AQUAMAX)

PRACOWNICY

Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna, Ph.D.,starszy naukowiec

Biró Janka, PhD., wsp. naukowy

Bogárné Csávás Katalin, BsC, laborant naukowy

Percze Vanda, MsC, laborant naukowy

Molnár Judit, laborantka

Dr. Csengeri István, Ph.D., emerytowany doradca naukowy

Borné Dr. Papp Zsuzsanna, Ph.D.  emerytowany doradca naukowy 

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend