Haki története

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Od 1 stycznia 2014, wcześniejszy HAKI zintegrował się do Narodowego Centrum Badawczego i Innowacji Rolnictwa i będzie kontyunować swoją działalność pod jego zawodowym i administracyjnym nadzorem. Niżej podajemy następujące obowiązki publiczne i główne działalności HAKI, zgodnie z dokumentem założycielskim NCBiIR:

•    Ochrona zasobów genetycznych hodowanych ryb słodkowodnych, poszerzenie zasobów genetycznych w produkcji, poszukiwanie nowych możliwości konsumpcji i rozwój technologii produkcji do skuteczniejszego wykorzystania potencjału genetycznego;
•    Prowadzenie badań fizjologicznych, genetycznych, molekularnej biologii i rozwijanie wiedzy o biologicznym zapleczu produkcji ryb na poziomie populacji;
•    Prowadzenie badań do polepszenia reprodukcji, do bezpiecznego zapewnienia materiału zarybieniowego o wysokiej jakości ;
•    Opracowanie nowych technologii produkcji dla nowych gatunków;
•    Opracowanie technologii produkcji ryb, pod względem wykorzystania naturalnego i biologicznego potencjału produkcji rolnej;
•    Opracowanie energo- wodo- i materiałooszczędnej technologii produkcji ryb do zmniejszenia ujemnów wpływów środowiskowych;
•    Opracowanie nowych norm inżynierskich i technicznych w produkcji ryb;
•    Promowanie źródła odnawialnej energii w produkcji ryb;
•    Badanie promocji produkcji bezpiecznej żywności do wspierania zdrowego odżywiania się ludności przy sprzyjającej proporcji „cena/wartość”;
•    Opracowanie receptury odpowiedniej paszy do wytwarzania produktów zwierzęcych o wysokiej jakości, utrzymując odpowiedni poziom wskaźników odżywczych i wartości odżywczych dla człowieka;
•    Wspieranie rozsądnej działalności rybackiej przy badaniu czynników mających wpływ na zachownaie zasobów ryb w wodach naturalnych;
•    Zapewnienie usługi doradctwa – badanie laboratoryjne;
•    Wykonanie analizy i oceny do wspierania ustawodawctwa i regulacji prawnej;
•    Zarządzanie profesjonalną bazą danych do wspierania producentów ryb w podjęciu decyzji.

NCBiIR HAKI jest wiodącym instytutem na Węgrzech w dziedzinie rybołówstwa śródlądowego i akwakultury. Instytut działa w dolinie rzeki Kőrös, ma znaczną tradycję w hodowli ryb i jest następcą "Królewskiej Stacji Doświadczalnej Fish Fizjologii i Oczyszczania Ścieków", założonej w 1906 roku w Budapeszcie. W wyniku projektu inwestycyjnego DAO/UNDP w okresie 1974-1980, instytut został międzynarodowym centrum badawczym i szkolenia w dziedzinie rozwoju akwakultury śródlądowego.
W działalności HAKI istnieją dwa główne nurty badawcze. Z jednej strony, naszym celem jest produkcja żywności przez poprawienie hodowli w stawach i basenach. A z drugiej strony, chcemy osiągnąć zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w celu produkcji ryb, takich jak studnie geotermiczne. Priorytetem w strategii badawczej Instytutu jest, aby wziąć pod uwagę kryteria zrównoważonego rozwoju oraz wpływu produkcji ryb na socjo-ekonomiczne środowisko.  
Trzy główne dziedziny badań w instytucie to: rozwój systemów akwakultury, ekologia wód i biologia ryb. W tych dziedzinach badania są prowadzone w ramach konkretnych projektów, takich jak: genetyka ryb – utrzymywanie żywego i krioprezerwacyjnego banku genów; fizjologia odżywiania sią i żywienia ryb; profilaktyka i leczenie chorób ryb; budowanie i eksploatacja wodnych ekosystemów; oczyszczanie ścieków przez system produkcji ryb; opracowanie  wodooszczednych i przyjaznych środowisku systemów produkcji ryb; wielofunkcyjna produkcja stawowa; wprowadzenie nowych gatunków ryb do akwakultury; ekonomika i marketing akwakultury i rybactwo śródlądowe.

Obecnie  w instytucie pracuje 28 naukowców , z których 14  posiada tytuł doktora (PhD). W ich pracy pomaga 16 osobowa grupa asystentów  naukowych.  

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend