Bank genów ryb

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Instytut Badawczy Rybactwa i Nawadniania, jako poprzednik prawny Narodowego Centrum Rolniczego Badania i Innowacji, Instytut Badawczy Rybactwa założonego 1 stycznia 2014. (jeszcze wcześniej Instytut Badawczy Hodowli Ryb –HAKI) w przypadku gatunków karpia już od połowy lat 60-ych ubiegłego wieku , a gatunków jesiotrowatych od początku lat 80-ych prowadzi celowe utworzenie i utrzymanie banków genów do dnia dzisiejszego. Dzięki osiągnięciom związanym z utworzeniem i utrzymaniem banków genów dziś, już w skali międzynarodowej, oceniają instytut na „wysokim poziomie”. Nasi pracownicy pracujący w tym temacie wzięli udział w kilku międzynarodowych i krajowych projektach oraz jako eksperci uczestniczyli w poprawieniu rodzajów karpia, w utrzymaniu jesiotrowatych, ponadto w projektach mających na celu rozwinięcie produkcji tych gatunków w akwakulturze.

Bank genów karpia

Ex-situ bank genów karpia założyl Dr. János Bakos w latach 60-ych ubiegłego wieku. Na początku głównym celem utworzenia banku genów było porównanie wskaźników produkcyjnych węgierskich i zagranicznych rodzajów, poprawienie ich materiału genetycznego oraz utworzenie z tych linii karpia „krzyżówki” z wybitnymi właściwościami produkcyjnymi. Z biegem lat rola banku genów nie zmieniła się, dziś najważniejszym zadaniem jest utrzymanie rodzajów służących do badań wytworzenia krzyżówek odpornych na stres i choroby oraz najbardziej przydatnych do intensywnej produkcji, ponadto zachowanie genów.  W trakcie prac zachowania genów uważamy za priorytet utrzymanie dzikich rodzajów węgierskiego karpia i jak najbardziej pełną ocenę ich charakteru genetycznego, co może dać odpowiedni  fundament do utrzymania tych rodzajów. Przy bardzo kosztownym banku genów utworzyliśmy krioprezerwacyjny bank genów, gdzie przechowujemy spermę rodzimych rodzajów karpia. Obecnie w banku genów przechowujemy 16 krajowych i 6 zagranicznych rodzajów  karpia.

 

Bank genów jesiotrowatych

Na początku badania związane z utworzeniem banku genów jesiotrowatych kierowały się sztucznym rozrodem i podchowem sterleta, a póżniej – równolegle z nim- opracowaniem technologii chowu towarówki bestera (krzyżówka bieługi i sterleta). W wyniku działalności polegającej na utworzeniu żywego banku genów jesiotrowatych obecnie chowają się, w ściśle kontrolowanych warunkach, osobniki 4 rodzimych (sterlet, bieluga, jesiotr rosyjski, siewruga) oraz dwóch obcych gatunków (jesiotr syberyjski, wiosłonos amerykański), ponadto tych różnych geograficznych populacji. Do utrzymania banku genów –między innymi- łączą się takie kierunki badawcze, jak np. biologia rozrodu, żywienie, rozwinięcie technologii, immunologia, genetyka oraz technologiczny postęp akwakultury.

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend