Dział systemów akwakultury

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Celem badań w zakresie akwakultury –na podstawie wyników badań dyscyplinarnych biologii ryb, żywienia ryb, ekologii wód itp. – jest opracowanie technologii chowu i produkcji ryb, a w ramach pojedyńczych projektów innych organizmów wodnych lub związanych z wodą (np. raki, żaby, plankton) oraz ich rozwój w warunkach stawowych, w systemach  intensywnych (basenowy) i integrowanych. W trakcie tych badań należy zwrócić szczególną uwagę na zrównoważenie gospodarcze, przyrodnicze i społeczne.
W zakresie rozwinięcia technologii stawowych badania prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach odkryły podstawowe współzależności pomiędzy zarybieniem, żywieniem oraz nawożeniem stawów w polikulturze a przyrostami, na podstawie których nasz instytut opracował podstawowe elementy kilku technologii stawowych.
Sarwaszyńska „wodna rotacja” (produkcja ryby-kaczki, koniczyny i ryżu nastąpi w systemie rotacyjnym), umieszczanie ścieków komunalnych w stawach rybnych, kompleksowa gospodarka na starorzeczach są przykładami integracji polegającej na recyrkulacji substancji odżywczych, na gospodarce „organicznej” oraz na inne działalności korzystania z wód  W naszym instytucie została opracowana technologia produkcji ryb tzw. system stawowej recyrkulacji, która poza względami oszczędzania  wody odpowiada wymaganiom hodowli zwierząt przyjaznej dla środowiska. Obecnie prowadzimy aktywne prace badawcze w zakresie opracowania technologii żywienia karpia  granulatami.
Badanie mające na celu rozwinięcie technologii przemysłowej produkcji ryb mają elementy techniczne, biologiczne  i technologiczne. Praca badawczo-deweloperska technologii polega na badaniu elementów technologii produkcji, opracowanie technologii na cały cykl produkcyjny rodzimych i obcych gatunków z różnymi wymaganiami ekologicznymi (np. sum eurpoiejski i afrykański, jesiotrowate, tilapia, sandacz, raki itp.) Obecnie prowadzimy aktywne prace badawcze w zakresie rozwinięcia technologii sztucznego rozrodu oraz przemysłowej produkcji „tradycyjnych” gatunków (sandacz, okoń).
Prace wykonane w zakresie postępu technicznego w akwakulturze fundamentalnie przyczyniły się do tego, że nowe rozwiązania technicznie urządzeń stały się częścią procesu produkcyjnego ryb – np. napowietrzacze stawu, maszyny do karmienia i odłowu ryb – oraz przemysłowa produkcja ryb uzyskały rację bytu w wykorzystaniu wód geotermalnych. Ograniczona działalność techniczno deweloperska instytutu obecnie kieruje się ku rozwiązaniom technicznych służącym  oszczędności wody oraz ochronie środowiska. (np. system „staw w stawie” akwaponia itp.).
Badanie ekonomii i marketingu akwakultury obejmie nie tylko analizę opłacałności produkcji ryb, lecz również bada jego uzależnienie od zasobów, oraz aspekty socjo-ekonomiczne produkcji ryb. Obecnie prowadzone badania analizują możliwość tego, jak można byłoby zwiększyć  wybór produktów i z tym krajową komsumpcję.

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend