Takarmányozástan és táplálkozástan

Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

HALTAKARMÁNYOZÁSI KUTATÓCSOPORT

 

FŐBB KUTATÁSI TERÜLETEK

Haltakarmányozás/Innovatív tápreceptúrák kidolgozása,

Halhús minőségvizsgálatok,

Anyagcsere folyamatok tanulmányozása,

Halak tápanyagszükségletének vizsgálata,

Környezeti hatások vizsgálata, ökotoxikológia

 

CÉLKITŰZÉSEK

A kutatások általános célkitűzése, hogy a halak takarmányozása tavi környezetben (természetes táplálékkal és kiegészítő takarmányokkal), illetve zárt rendszerekben (összetett takarmányokkal) milyen módon befolyásolja a halak növekedését, takarmány hasznosítását, valamint a megtermelt halhús minőségét. További fontos feladatunk vizsgálni a környezetben előforduló vegyi anyagok és a halbetegségek kezelésében használt egyes készítmények maradványait a biztonságos halhús előállítás érdekében.

 
ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK

A HAKI-ban rendelkezésre állnak haltermelési technológiák fejlesztéséhez szükséges tavi és zárt rendszerű halnevelő rendszerek, kísérleti tápgyártási lehetőségek, valamint a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges berendezések.
A táplálkozástani és takarmányozástani laboratóriumokban begyakorlott módszerek állnak rendelkezésre a tápok és a halhús a tápanyag tartalmának vizsgálatára, a zsírsavösszetétel gázkromatográfiás meghatározására. Folyadék kromatográfiás (HPLC) módszereket alkalmazunk az aminosav, vitamin, karotenoid, valamint bioamin tartalom mérésére. Az ízrontó anyagok közül GC-MS detektálással vizsgáljuk a halak iszap ízét okozó vegyületek egy részét (geozmin és metil-izoborneol), de a halhús ízét, élvezhetőségét a műszeres méréseken túl érzékszervi úton is tudjuk vizsgálni. Módszereket dolgoztunk ki több gyógyszermaradvány csoport HPLC-vel, GC-MS-el, valamint ELISA-val történő vizsgálatára. Csoportunk munkatársai azonban felkészültek más, a fent említett műszerekkel kivitelezhető módszerek adaptálására, illetve új módszerek kidolgozására is. 
Eredményeinkkel ily módon hozzájárulhatunk a halászati ágazattal szemben felmerülő, jobb minőségű halhús iránti fogyasztói igények kielégítéséhez.

FUTÓ PROJEKTEK

EU-FP7, NFÜ-BONUS-HU pályázatok Haladó kutatási kezdeményezés a táplálkozásért és az akvakultúráért (ARRAINA) (KBBE.2011.1.2-11 szerződésszám: 288925, EU BONUS-12-1-2013-0006)

 

A KÖZELMÚLTBAN LEZÁRULT KUTATÁSI PROJEKTEK

Magyar- Dél-Afrikai TéT, Fenntartható alapanyagok haltakarmányokhoz (TÉT_10-1-2011-0060)

NTP pályázat, Exportképes halfajok (Barramundi, Vörös árnyékhal) termelés-technológiájának komplex fejlesztése (BARRA09) (szerződésszám: TECH-09-A3-2009-0235)

HU-SER pályázat, Kutatási együttműködés innovatív haltápok kifejlesztésében az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében (HU-SER IPA)(HUSRB/1002/214/120/CN/SER1)

HU-RO pályázat „Gyógyszerek és származékaik akkumulációs tulajdonságainak vizsgálata a Körösök ökoszisztémájában (PHARMARIVER)  (HURO-0901-086-2.2.2)

EU FP6 pályázat Fenntartható haltápok a tenyésztett halak húsa egészségügyi előnyeinek maximalizálásához (AQUAMAX)
 

MUNKATÁRSAK:
 

Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs, osztályvezető

Biró Janka, PhD., tudományos munkatárs

Révész Norbert, tudományos segédmunkatárs

Dr. Csengeri István, ny. tudományos tanácsadó

Borné Dr. Papp Zsuzsanna, ny. tudományos tanácsadó

Bogár Gáborné, intézeti mérnök

Percze Vanda, intézeti mérnök

Molnár Judit, laboráns

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend