Nyelvek

 • Magyar
 • English
 • Română
 • Polski
 • Русский

Az iráni nagykövet látogatásáról a HAKI-ban

Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

Időpont: 2017. 08. 02.

Résztvevők:

 

 • Gholamali Rajabi Yazdi Irán magyarországi nagykövete
 • Mohhammad Javad Hosseini gazdasági tanácsos
 • Halasi-Kovács Béla intézetigazgató, HAKI
 • Jeney Zsigmond tudományos tanácsadó, HAKI
 • Gál Dénes, HAKI

 

Rajabi Yazdi Gholamali, Irán nagykövete 2017. augusztus 2-án látogatást tett a NAIK Halászati Kutatóintézetben, Szarvason. A 2016. októberében kinevezett diplomata látogatásának célja egyrészt az volt, hogy szélesítse ismeretét a magyarországi agrár-kutató intézetekről a két ország közötti mezőgazdasági kapcsolatok erősítésének lehetséges irányvonalai megismerése érdekében, ezen túlmenően személyesen ismerkedjen meg a HAKI-val, a halászat és akvakultúra magyarországi ágazati kutatási helyével. Fontos célja volt a látogatásnak, hogy a felek áttekintsék a magyar-iráni akvakultúra kapcsolatokat, feltárják a fejlesztés jövőbeni lehetőségeit.

 

A bemutatkozások után Halasi-Kovács Béla intézetigazgató a HAKI-ban folyó kutatási, és innovációs tevékenységen keresztül mutatta be az akvakultúra fenntartható fejlesztési lehetőségeinek fontosabb irányvonalait, egyúttal hangsúlyozva a fejlesztések közös pontjait.

 

Gál Dénes ismertette a 2015-ben a NAIK és az iráni IFSRI (Iranian Fisheries Scientific Research Institute) között aláírt Egyetértési Nyilatkozat (MoU) tartalmát, amely megállapodás a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez jó alapot teremtett. Ezután Jeney Zsigmond bemutatta az együttműködés eddigi eredményeit. Beszámolt a 2016-ban elvégzett minőségi ponty tenyészanyag Iránba történő szállításáról, az intézet munkatársai által 2017-ban benyújtott két, a kutatási együttműködést biztosító OTKA-pályázatról, valamint a NAIK és az iráni IFSRI között aláírt, az iráni fél által finanszírozott kétoldalú együttműködési szerződésről. Ez utóbbi keretében indult el ez év júliusában az iráni Nemzeti Pontytenyésztési Program kidolgozása a HAKI munkatársainak szakmai támogatásával. A program részeként először magyar haltenyésztési szakemberek 2017. július 03 és 19. között Iránban ismerkedtek a helyi termelési és kutatási infrastruktúrával, valamint tartottak oktatási programokat a helyi szakemberek számára. Második lépésként szeptembertől négy iráni kutató fog csatlakozni a HAKI tudományos műhelyéhez.

 

A megbeszélés során nagykövet úr támogatásáról biztosította a NAIK HAKI és az iráni IFSRI közötti együttműködést. Hangsúlyozta, hogy Irán számára prioritás a halgazdálkodás fejlesztése, és személyesen szeretné, ha a magyar-iráni halászati együttműködések újra elérnék a múlt század 80-as, 90-es éveiben tapasztalt aktivitást és eredményességet. Ezért is tartja fontosnak, hogy az elutasított OTKA pályázatok újra benyújtásra, és végső soron támogatásra kerüljenek. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kért (1. melléklet), valamint ígéretet tett arra, hogy maga is erőfeszítéseket tesz a kutatási programok finanszírozásához szükséges források felkutatásában.

 

A felek a megbeszélés végén meghatározták az együttműködés további lehetséges lépéseit, amelyeket az alábbiakban lehet összefoglalni.

 

 • A Nemzeti Pontytenyésztési Program végrehajtásának folytatása.
 • Integrált pontytermelési program elindítása, amely a HAKI-ban megtermelt minőségi magyar ponty tenyészanyag iráni termelésén és közös értékesítésen alapulna.
 • A tógazdasági technológia fenntartható fejlesztése, ideértve a kombinált intenzív extenzív technológiák bevezetését az iráni termelésben.
 • Közös kutatási programok a korábban benyújtott OTKA pályázatok (INN123385; INN123310) irányvonala mentén.
 • Szakember képzési program beindítása.

 

A megbeszélés után Halasi-Kovács Béla bemutatta a vendégeknek a HAKI innovációs infrastruktúráját; a recirkulációs rendszert, a tógazdasági kísérleti tavakat és a tó a tóban rendszert. Diviki Sándor innovációs osztályvezető vezetésével megtekinthették a folyamatban lévő kísérleti munkákat.

 

A találkozó kötetlen ebéddel ért véget, ahol a vendégek helyben termelt halat – pontyot és amurt – különféleképpen elkészítve kóstolhattak meg.

 

Őexcellenciája megtekintette a tó a tóban rendszerben folyó kísérletet

 

A tárgyalás után kötetlen beszélgetésre is volt idő

 

balról jobbra: Jeney Zsigmond tudományos tanácsadó, Mohhammad Javad Hosseini gazdasági tanácsos, Gholamali Rajabi Yazdi nagykövet, Halasi-Kovács Béla intézetigazgató, Gál Dénes tudományos tanácsadó

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend