Akvakultúra Rendszerek osztály

Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

Az akvakultúra kutatások - a diszciplináris halbiológiai, haltakarmányozási, vízökológiai, stb. kutatások eredményeire alapozva - célkitűzése a halak, valamint egy-egy adott projekt keretében az egyéb vízi, vagy vízhez kötött szervezetek (pl. rákok, békák, plankton) tenyésztési és termelési technológiájának kidolgozása, illetve továbbfejlesztése tavi körülmények között, iparszerű (medencés), valamint integrált rendszerekben. Ennek során a gazdasági, természeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjaira kiemelt figyelmet fordítunk.

A tógazdasági technológiák fejlesztésének területén az elmúlt évtizedekben végzett kutatómunka feltárta a polikulturás halastavak népesítése, takarmányozása, illetve trágyázása, valamint a hozamok közötti alapvető összefüggéseket, amelyek alapján az intézet több halastavi technológia alapelemeit dolgozta ki. A szarvasi "vizesforgó" (a hal-kacsa, lucerna és rizs váltógazdálkodásban történő előállítása), a kommunális szennyvíz halastavi elhelyezése, a holtágak komplex hasznosítása a manapság egyre inkább előtérbe kerülő tápanyag visszaforgatás, illetve "organikus" gazdálkodás, valamint az egyéb vízhasználati tevékenységekkel történő integráció mintapéldái. Az intézetben került kifejlesztésre az ú.n. tavi recirkulációs rendszerű haltermelési technológia, amely a víztakarékossági szempontokon túlmenően a környezetbarát állattenyésztés követelményeinek is megfelel. Jelenleg aktív kutatómunka folyik a ponty táppal történő takarmányozási technológiájának kidolgozása terén.

Az iparszerű haltermelési technológiák fejlesztésére irányuló kutatásoknak műszaki, biológiai és technológiai elemei vannak. A technológiai kutató-fejlesztő munka a legkülönbözőbb ökológiai igényű hazai és idegen fajok (pl. európai és afrikai harcsa, tokfélék, bölcsőszájú halak, süllő, rákok, stb.) termelés-technológiai elemeinek vizsgálatára, a teljes ciklusú termelési technológia kidolgozására irányul. Ezek eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ma már rendelkezésre áll a tok-, és harcsafélék nagyüzemi körülmények között is eredményesen alkalmazható teljes ciklusú termelési technológiája. Jelenleg aktív kutatómunka folyik a halszaporítási technológiák továbbfejlesztése, valamint „hagyományos” fajok (süllő, sügér) iparszerű termelési technológiájának fejlesztése területén.

Az akvakultura műszaki fejlesztése terén végzett munka alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy új műszaki megoldások és berendezések - pl. tólevegőztetők, takarmányozó és lehalászó gépek - a haltermelési folyamat részeivé válhattak, illetve, hogy az iparszerű haltermelés létjogosultságot nyert a termálvizek hasznosításában. Az intézet korlátozott műszaki fejlesztő tevékenysége jelenleg a víztakarékosságot, illetve a környezetvédelmet szolgáló műszaki megoldásokra irányul (pl. tó a tóban rendszer, akvapónia stb).

Az akvakultura ökonómiai és marketing kutatásai nem csak a haltermelés gazdaságossági elemzésére terjednek ki, de vizsgálják annak erőforrás-függőségét, valamint a haltermelés szocio-ökonómiai aspektusait is. A jelenleg folyó vizsgálatok annak lehetőségeit elemzik, hogyan lehetne a termékválasztékot, és ezzel a hazai halfogyasztást növelni.

Munkatársak:

Dr. Rónyai András, osztályvezető, tudományos tanácsadó

Dr. Havasi Máté, osztályvezető - helyettes, tud. főmunkatárs

Uros Ljubobratovic, tudományos munkatárs

Adorján Ágnes, tudományos segédmunkatárs

Péter Géza, intézeti mérnök

Lovász Andrea Éva, szakasszisztens

Tijana Ristovic, szakasszisztens

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend